ஆணின் வீக்னெஸ்... - VanakamIndia

ஆணின் வீக்னெஸ்…

புன்னகையுடன் வலம் வரும் பெண் சுதந்திரமானவள், பிரச்சனைகள் இல்லாதவள் என்றே நினைத்துக் கொள்கிறான் ஆண்.
அவள் தன் பிரச்சனைகளை தானே சமாளிக்கத் தெரிந்தவளாக இருக்கலாம் அல்லது அவனை முட்டாளாக்க விரும்பாதவளாகவும் இருக்கலாம்.
பெண் எப்போதும் தன்னை சார்ந்தே இருக்க வேண்டும் என்று நினைப்பதுதான் ஆணின் மாபெரும் வீக்னெஸ். அவளுக்கு பாதுகாப்பாக நான் இருக்கிறேன் என்று வெளிக்காட்டிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் அவனுக்கு.

அதனால் தன் பிரச்சனைகளை தானே சரி செய்து கொள்ளத் தெரிந்த பெண்ணை இக்னோர் செய்து விடுவான். மேலும் பிரச்சனைகளை சமாளிக்க தெரிந்த பெண்களை அவனால் ஜீரணித்துக்கொள்ளவும் முடியாது, நெருங்கவும் முடியாது.
சின்னச் சின்ன பிரச்சனைகளை கூட பூதாகரமாக கூறும் பெண்கள்தான் அவன் டார்கெட். அதிலும் முக்கியமாக குடும்பத்தினரை குறை கூறும் பெண்கள் என்றால் இன்னும் சிறப்பு.

இந்த வீக்னெஸையே தங்களுக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொண்டு ஆண்களின் முகத்தில் கரும்புள்ளி செம்புள்ளி குத்தாத குறையாக அவர்களை முட்டாளாக்கி அடுத்தவர்களுக்கு வேடிக்கை பொருளாக்கி விடுகிறார்கள் பெண்கள்.

– சசிகலா

Author: admin
Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!