சிறுவர்கள் / இளைஞர்களுக்காக ஒரு சிறப்புப் பக்கம்…
9 Aug
2017
Written by admin

சிறுவர்கள் / இளைஞர்களுக்காக ஒரு சிறப்புப் பக்கம்… »

சிறுவர்கள், குறிப்பாக மாணவர்களின் படைப்பாற்றல் அபாரமானது. ஆனால் பெரும்பாலானோர் அதைக் கண்டுகொள்வதே இல்லை. பிரதான காரணம் நேரமின்மை. இந்த கண்டுகொள்ளாமைதான் துடிப்பான மாணவர்களை / இளைஞர்களை வேறு பாதைக்குத் திருப்புகிறது Read more…

Children Page
26 Apr
2017
Written by admin

Children Page »